Du har kanskje ikke fått det med deg. En rekke land har i en årrekke blitt utsatt for invasjoner, krig og terror - iscenesatt av USA, Israel og deres allierte (bl.a. Norge ved flere norske regjeringer). Land etter land invaderes og ødelegges, millioner av mennesker drepes og lemlestes, og enda flere drives på flukt fra deres hjem og hjemland - pga. avgjørelser fra psykopater i ledende stillinger. Samtidig hylles og hvitvaskes de samme krigsforbryterne av de presstituerte (redaktører og journalister) i rikspressen og lokalaviser. Heldigvis finnes det mennesker som tør å avsløre hva som skjer i samtiden. David Icke er en av disse viktige stemmene.

Her er noen av hans nyere uttalelser om tingenes tilstand hvor hovedtemaet er hvordan en liten, men svært mektig elite, styrer samfunnsutviklingen med en kynisme og ondskap som savner sidestykke. Du kan selv velge om du vil jatte med kunnskapsløse, feige og/eller korrupte presstituerte og politikere som støtter den destruktive samfunnsutviklingen, eller om du vil bidra til et bedre samfunn hvor offentlig ansatte krigsforbrytere og bedragere avsløres for hva de er. Hva slags samfunn ønsker du for deg, din familie og dine barn? Hvis du ikke støtter krig og terror - kan du bidra på en enkel måte ved å linke opp til David Ickes nettsted davidicke.com. Han har og en egen video-kanal på Bitchute.

 
De samme kreftene som støtter den destruktive samfunnsutviklingen benytter ulike metoder for å hindre folk flest å forstå hva som skjer. En metode som benyttes av makteliten og de korrumperte presstituerte er å sverte mennesker som sprer kunnskap om tingenes tilstand. Her i Norge skjer slik sverting og latterliggjøring nærmest daglig - og det gjøres ofte i regi av rikspressen - hvor ulike redaktører og journalister gir en talerstol til mennesker som direkte eller indikrekte heier på krigshisserne (psykopatene). Her et ferskt eksempel på hvordan hjernevask av befolkningen foregår i norsk presse - denne gang i regi av redaksjonen og en journalist fra Dagsavisen:

Boken TabuTema 911 utløste svertekampanje fra Dagsavisen

"Hvor tabu det faktisk er blitt å gjøre en kritisk analyse av den offentlige fortellingen om 9/11, slo ut i full blomst i en artikkel i Dagsavisen. Avisen konstruerte en svertekampanje basert på usanne og irrasjonelle påstander fra to beryktede bløffmakere - NTNU professor Asbjørn Dyrendal og John Færseth..."

Jeg påstår innledningsvis at Norge bl.a. støtter terror mot andre nasjoner og folk. For mange vil nok en slik påstand fremstå som klin koko. Dette fordi svært mange tror på en av fortellingene som fremmes via norsk presse. Den fortellingen handler om at Norge er et demokratisk land som bidrar til å spre demokrati og fred til andre deler av verden. Heldigvis finnes det viktige stemmer i Norge som avslører hva som skjer i regi av den såkalte demokratiske nasjonen Norge. Kari Jaquesson er en slik viktig stemme:

"Dobbel-speak" fra utenriksministeren om Syria

 

Er du fremdeles ikke overbevist om at "fredsnasjonen" Norge praktiserer terror mot andre nasjoner og andre folk, anbefaler jeg at du leser disse avslørende sakene:

Anmeldelsen medianorge ikke snakker om

Hva skal vi mene om krigen mot Syria?

Hva vet norske politikere om situasjonenn i Syria?

 

Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.