Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Vogt er professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vogt er blandt annet kjent for sin rolle i avsløringene av politi-vold sakene i Bergen.

Hvorfor er det fullstendig stillhet i media når disse er anmeldt for krigsforbrytelser?

Anmeldelsen:

Til Riksadvokaten,
Stortorget 2,
0165 Oslo,

Anmeldelse av utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant Helge Sunde. Undertegnede jusprofessor em. Edvard Vogt er styreleder i rettssikkerhetsorganisasjonene Sentrum for Rettsutvikling, i Rettssikkerhetsforbundet og i fredsorganisasjonen Nordisk Fredsakademi.

Jeg anmelder herved utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant Helge Sunde for krigsforbrytelser og andre brudd på FN-pakten og andre krigsrettsrelevante traktater som forplikter Norge – samt mot de bestemmelser i norsk lov som regulerer norsk krigsdeltakelse.

En oversikt over deres lov- og traktatbrudd med bevis ble fremlagt I en dokumentarfilm som ble sendt iNRK Brennpunkt den 12. Mars 2013 og i en artikkel av Oberstløytnant Dag Henriksen i siste utgave av tidssskriftet Internasjonal Poitikk.

Uten juridisk dekning i Grunnloven og i vår regjeringsordning og uten dekning i vedtak i FN har Gahr Støre uten regjeringsbehandling beordret krigshandlinger mot Libya hvor norske militære deretter slapp tilsammen 567 bomber for å fjerne landets legitime statsoverhode og regime. Bombingen ble ikke ledet av den internasjonale ledelse som FN hadde gitt i oppdrag å kontrollere Libyas regjerings flyvirksomhet. Bombingen ble ledet av norske offiserer under forsvarssjefens kommando og av flyverne selv, med det forutsigelige resultat at sivile boligområder ble bombet med tap av sivile liv, deriblant barn.

Forsvarsjefen og utenriksministeren har rettstridig holdt den informasjon de har om den grunnlovstridige saksbehandling og om den ulovlige norske bombingen og dens sivile ofre skjult og de har unnlatt å foreta ytterligere undersøkelser av de norske bombeflyveres krigsforbrytelser og brudd på internasjonal lov.

Bergen 13.03.2013

Edvard Vogt


Saken ovenfor ble første gang publisert på Dagsavisen.no/nyemeninger den 31.03.2013
Republisert på Monsanto.NO med tillatelse fra Rune Fardal.

Foto av Jens Stoltenberg: SHAPE NATO, lisens: Public domain Mark 1.0
Samme foto med tekst på blå bakgrunn er lagt til av Tore B. Krudtaa, og er tilgj. under samme lisens som opprinnelig foto.

Red. anm.:

Fra en sak i Aftenposten:
"...Det er tidligere kjent at Jens Stoltenberg var den viktigste pådriveren da Norge gikk til krig i Libya i mars 2011. I en ny bok av den svenske forfatteren Daniel Suhonen kommer det fram at de svenske sosialdemokratene ble sjokkert over Stoltenbergs holdninger til krigen, skriver Klassekampen. Ifølge Suhonen begrunnet Stoltenberg bombingen med at krigen var «utmerket trening for det norske luftvåpenet», et utsagn som ifølge boka både sjokkerte og provoserte sentrale svenske sosialdemokrater..."
Stoltenbergs holdning til Libya-krigen sjokkerte

Hva er årsaken til at Norge deltar i krig mot ulike nasjoner?
Visste du at den norske stat i dag er innvolvert i krig mot den selvstendige nasjonen Syria?
Er norge en selvstendig nasjon? Hvis vi er det, hvorfor tillater norske politikere at Norge deltar i en kriger som er tuftet på desinformasjon og løgn? 
Hvorfor får ikke denne type handlinger fra norske politikere konsekvenser for de samme politikerne?

Hva er årsaken til at rikspressen fremstiller politikere som helter når disse vitterlig har bidratt til krigsforbrytelser?

Kan avsløringene til den tyske journalisten Udo Ulfkotte bidra til forståelse når det kommer til hvorfor norsk presse oppfører seg som en lydig kjøter i forhold til amerikansk og norsk krigspropaganda og krigshandlinger?

Udo Ulfkotte - Journalists for Hire: How the CIA Buys the News

"I have been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public..."

Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.