Design & Developed By opensourcetechnologies.com

På tiltalebenken

Vitenskapelig pro-pedofili

Publisert 27.12.2013
Sist oppdatert 21.05.2018
Skrevet av Dag Fallet

"... De fleste overgripere ser ikke seg selv som ansvarlige for det de har gjort. De har kognitive vrangforestillinger, og da å få dem bekreftet i en såkalt vitenskapelig blogg spredt indirekte av en "humanistisk" forening – vel, hva mer kan de ønske seg?

Tjomlids blogg blir beskrevet som en vitenskapelig blogg. "Forskning", kirsebærplukket til det ekstreme – ofte laget av pro-pedofil eller pedofile, men hvem vil vite det  uten å gå grundig inn på emnet? ..."

Erik Andersen er en norsk barnemishandler som i 2008 ble arrestert og anklaget for å forgripe seg på hundrevis av barn siden 1976. Han ble tiltalt for over 50 tilfeller av seksuelle overgrep, blant annet to voldtekter på unge gutter.

I 2010 ble han dømt til ni års fengsel, med mulighet for forlengelse så lenge han er ansett som en fare for samfunnet.

Alle hans ofre var små gutter i alderen seks til 12 år.

Denne barnemishandleren som mediene refererte til som “Lommemannen” hadde en formue på 20 millioner norske kroner, penger som kunne gå til ofrene av overgrepene hans.

Den mest profilerte bloggeren for de sekulære humanister og skeptikere i Norge skrev en artikkel som heter «Lommemannens formue kan gå til ofrene“, og den er ganske kort, så jeg gjengir alt sammen:

” I så fall må Lommemannen være det beste som har hendt dem……”

(oppdatering 19.05.2018: bloggposten ble fjernet av Tjomlid tidlig i 2014, etter å ha vært publisert siden 1. februar 2008. En kopi slik den så ut på Tjomlids blogg 26.06.2013 er fremdeles å finne her)

Human-Etisk Forbund (HEF) er en av verdens største sekulær humanistiske foreninger med sine 83.000 medlemmer. Det mottar årlig en offentlig finansiering som i dag utgjør i underkant av 70 millioner kroner.

Som jeg viste til i forrige artikkel, sprer Human-Etisk Forbund pro-pedofili til sine medlemmer og allmennheten gjennom en blogg de fremmer. Bloggeren – Gunnar Tjomlid, er også et aktivt medlem av forbundet, skriver for deres nettmagasin «Fri Tanke»  og holder foredrag for HEF og ungdomsfløyen av forbundet.

Tjomlid beskriver seg selv som sekulær humanist, militant ateist og skeptiker, og hovedfokus i hans blogger er å avkrefte alt som naturlig helse har å tilby. Men, han har også over 100 artikler relatert til barnepornografi, pedofili og aspekter rundt det temaet.

Dette er hvordan han illustrerer noen av disse artiklene. Unge jenter i seksuelt utfordrende klær.

Tjomlids artikkel “Tanker om barneporno” er illustrert med et bilde av en ung jente som poserer i bikini. Hun virker glad og smilende.

Bildet kommer fra en nettside han anbefaler i begynnelsen av artikkelen og flere andre ganger i sin blogg.  Nettsiden  er det norske svaret på den pedofile organisasjonen NAMBLAs nettside – laget av pedofile for å få sin agenda ut til publikum.

Bildet av den lykkelige smilende jenta, poserer i bikini. Ta en titt på det igjen.

Hvordan ville du føle det hvis hun gråt i bildet?

Vitenskapen bak smilende barn i "barnepornografi"

Bildet av den smilende jenta i bikini, hvor kommer det fra? Det er vanskelig å si, og det kunne like gjerne være fra en pedofil som tvang barnet til å posere på den måten. Hvem vet?

De fleste pedofile foretrekker bilder/filmer hvor barna  smiler, da det er gjennom det smilet de rettferdiggjør sine egne handlinger (ingen skade skjedd).

Eksperter på dette har vist at "pornografiske" videoer med barn som oftest har den originale lyden fjernet, men de gangene den er intakt, kan de høre barna få instruksjoner om å smile, "se inn i kameraet og smil!"

Forskning forteller oss at dette er en konsekvent ting i "barnepornografi", og at pedofile stoler og tror på barnets smil (Taylor og Quayle, 2003).

Det er noe vi kan se på i sammenheng med all forskning som forteller oss at en "klassisk pedofil" vil ha kognitive vrangforestillinger om at barnet faktisk likte og ønsket sex med den voksne.

"Barnepornografi"

Tjomlid har en rekke artikler der faren ved å se på "barnepornografi" blir bagatellisert. Han hevder det ikke er noen sammenheng mellom å se på "barneporno" og misbruk av barn.

Hans artikkel “barneporno og tankekontroll” er et klassisk eksempel på teorier som spres av ham - og deretter automatisk av Human-Etisk Forbund. Det han hevder er at "barneporno" faktisk kan være forebyggende mot seksuelt misbruk av barn, og selvfølgelig – det er en menneskerett å kunne "besitte barneporno", sier Tjomlid.

“Et spørsmål om frihet

Bør man ha rett til å oppbevare barneporno til personlig bruk? La meg først presisere at jeg ikke selv kan forstå at noen mennesker skulle ønske dette. Likevel er det nettopp dette ytringsfrihet og rettferdighet dreier seg om, nemlig å ivareta rettighetene til de som er annerledes enn deg selv, og som har meninger og syn som ofte kan bryte med alt man selv føler er riktig.

En annen ting du ofte finner i bloggen er hans forsvar av tegnet eller data- animert "barneporno". “Det er tegninger-datagrafikk, så det er ingen ofre”:

La meg til slutt presisere at jeg også synes det kan være motbydelig med tegnet barneporno. Jeg har selv sett slik manga (altså tegninger) som involverer (fiktive) barn, og jeg synes det er ekkelt og frastøtende, og kan ikke forstå at noen oppsøker slikt materiale. Men rent prinsipielt mener jeg at det ikke må forbys så lenge det ikke finnes noen direkte ofre, og vi tross alt bør ha bedre argumenter enn noen hypotetiske og ekstremt indirekte og udokumenterte skadevirkninger for å sette til side ytringsfriheten.

Legg merke til at i de siste to utdrag fra bloggen hans så gjør han det klart at han personlig synes det er galt å beholde eller se på "barneporno", men samtidig argumenterer han og for det motsatte syn.

Dette er den eneste måten pro-pedofili kan fremlegges. Det må være svært subtilt, ellers ville folk bli kvalme med en gang – så det må skje med “double think / speak” der hjernen får to ideer på en gang.

På den annen side – skaper "barnepornografi" flere overgripere?

Flertallet av menn som har blitt tiltalt eller dømt for "barnepornografi" lovbrudd viser pedofile profiler på phallometric testing, og det er mange studier som viser sammenheng mellom å se "barnepornografi" og misbruk av barn.

Studier fra Mayo Clinic i USA viser at 30% til 80% av de som så på "barneporno" og 76% av personene som ble arrestert for "barneporno" på Internett hadde misbrukt barn. Psykologer ved American Federal Bureau of Prisons fant en høyere prosentandel overgripere blant "barnepornografi" lovbrytere enn Mayo Clinic studien.

En rapport fra USA National Institute of Justice beskrev “en urovekkende sammenheng” mellom de som distribuerer "barnepornografi" og overgrep mot barn. En rapport utgitt av NCH uttalte: “Mange pedofile erkjenner at å bli eksponert for bilder av barnemishandling, tenner deres seksuelle fantasier og spiller en viktig rolle i å lede dem til å begå seksuelle overgrep mot barn”.

Flere forskere understreker at fantasier er en viktig forløper for barnemishandling (Howells, Day, og Wright, 2004; Marshall, 2006; Howitt & Sheldon, 2006).

Å så tvil om skadeomfanget

En av de viktigste aspektene i en pro-pedofil agenda er å stille spørsmål ved antagelsen av skade. Dette skjer igjen og igjen i bloggen HEF sprer til publikum, men de vitenskapelige bevisene som brukes for å understøtte dette koker ned til èn skrekkelig studie (Rind, 98).

Hvorfor så tvil om skadeomfanget når det er overveldende bevis for det motsatte? (Langfeldt, 2003, Hughes, 2007; Fazekas, 2002; Schmidt, 2002, Ward & Keenan, 1999;. Mann et al, 2006 etc.)

Den vitenskapelige-kliniske forskning på overgripere viser dette er noe de gjemmer seg bak. Ord som “det var barnet som forførte meg-barn vil ofte ha sex med en voksen”, er noe de bruker de for å rettferdiggjøre sine handlinger. (Gannon et al, 2007;. Ward & Keenan, 1999).

De fleste overgripere ser ikke seg selv som ansvarlige for det de har gjort. De har kognitive vrangforestillinger, og da å få dem bekreftet i en såkalt vitenskapelig blogg spredt indirekte av en “humanistisk” forening – vel, hva mer kan de ønske seg?

Den pro-pedofile bloggen som HEF sprer til publikum hevder det er en vitenskapelig blogg. "Forskning", kirsebærplukket til det ekstreme – ofte laget av pro-pedofil eller pedofile, men hvem vil vite det  uten å gå grundig inn på emnet?

Ta denne unge jenta som et eksempel. Hun skriver i bloggen sin at Tjomlids artikler har hjulpet henne til å forstå mange ting, og at hun nå bruker de i diskusjoner på skolen hennes: “Noen eksempler er dine artikler om VitaePro, barnepornografi og cannabis. Da jeg husket en av artiklene kunne jeg bruke statistikk og fakta derfra. På den måten hadde jeg mange faktabaserte argumenter hele tiden.

En “vitenskapelig” blogg - spredt til allmenheten av en «humanistisk» forening, høres ut som et bra sted for unge mennesker å lære. Et sted hvor de kan lese dette farlige mantra:

Det Staff derimot påpeker, er at de seksuelle handlingene i seg selv, ikke nødvendigvis er skadelige (og hvertfall ikke står i stil til den heksejakten som har vært ført mot Lommemannen). Dette støttes av forskningen.

Det er vanskelig å skrive dette, fordi det vekker så mye avsky i meg selv, men det må likevel sies: I den rette kontekst hvor det ikke er tvang, manipulasjon, misbruk av tillit, vold, påføring av smerte etc, så kan sex mellom et barn og en eldre part være helt ufarlig og kanskje også positivt. Det er mange studier som dokumenterer dette.


Respons fra Human-Etisk Forbund

Even Gran er seniorrådgiver for Human-Etisk Forbund, og til magasinet “Visjon” gjør han det klart det er best å ignorere hva de sprer til publikum.

– Gunnar Tjomlid fordømmer selvsagt seksuelt misbruk av mindreårige like sterkt som alle oss andre. Slik jeg forstår det er han først og fremst opptatt av en rasjonell og ryddig debatt om disse meget følsomme temaene, og minner oss for eksempel på at pedofile er mennesker de også, sier Gran.

En annen rådgiver for Human-Etisk Forbund, tidligere redaktør av Playboy, Didrik Søderlind, kaller det faktum at de sprer pro-pedofili for svada, og foretrekker å sette fokus et annet sted:

-Hans største problem er at hans blogger har blitt brukt til å henvende seg til mennesker med evnen til å holde flere tanker i hodet samtidig. Jeg kan ikke tro at han var forberedt på å bli lest så nærsynt, og så sta som alternative tenkende mennesker klarer, sier Søderlind.

Hva ekspertene forteller oss

Human-Etisk Forbund hevder de er en organisasjon for folk som baserer sitt livssyn på menneskelige verdier, rasjonell tenkning og vitenskap - og det er slik de sprer pro-pedofili.

Ideer innpakket i en “vitenskapelig” setting.

Dette ligger svært nær hvordan ekspertene jeg har vært i kontakt med, beskriver en pro-pedofil agenda.

Barnetalsmann Dr. Judith Reisman, er professor ved Liberty University School of Law. Hun har lest flere av Tjomlids bloggposter samt mine artikler om temaet, og hun gir denne kommentaren på mail:

” Ingen i dagens verden kan benekte at barn blir skadet av seksualisering i bilder, tekst eller andre formater. Den Kroatiske Høyesterett (Constitutional Court) eliminerte nylig det seksualiserte pensum i seksualundervisningen som rystet det kroatiske folket.

Den akademiske pedofil lobby har vokst og formet tanker og adferd mot barn siden jeg først møtte den gruppen i 1976 på British Psychological Association sponsored Conference on Love and Attraction i Swansea Wales. Denne gruppen som var liten den gang, har utvidet sin innflytelse over hele verden, noe jeg diskuterer i min seneste bok, “Stolen Honor, Stolen Innocence.” Ikke la deg lure. Ondskap viser seg i ulike former og den samme gamle Nazi ondskap er nå kledd i pedofile klær eller mangel på sådan.”

Dr. Joyanna Silberg, Executive Vice-President of the Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence, har og lest begge mine artikler om denne agendaen, og hun gir følgende kommentar:

“Vi har sporet virksomheten til pro-pedofile grupper i 15 år og har merket oss felles mønstre i deres forsøk på å lure publikum. De prøver å rettferdiggjøre sine anbefalinger og atferd med “vitenskap”, men denne “vitenskapen” de er avhengige av trosser de grunnleggende prinsippene for vitenskapelige undersøkelser. Når utfordret, gjør de seg til ofre som Galileo som prøver å rettferdiggjøre et nytt paradigme.

Intet av den eksisterende forskningen viser noen fordel for barn i tidlige seksuelle relasjoner med voksne, og forskningen de bruker for dette, “Rind Study” har mange feil, inkludert åpenlyst feilrapportering.

Vi har fulgt deres e-post trafikk og har sett samtaler hvor de skisserer at deres tilnærming vil være å samle sympati, og å infiltrere de vitenskapelige miljøene for å få troverdighet. Vi har påpekt tidligere at noen av de “forskerne” de er avhengige av har tatt offentlige stillinger i organisasjoner som aktivt fremmer pedofili og har skrevet i pedofile tidsskrifter.

The American Psychological Association vedtok kort tid etter den berømte Rind studien kom ut å forsvare sitt sterke standpunkt om at seksuelle overgrep mot barn er skadelig på grunn av ubalansen i forholdet. Det er noen ganger vanskelig for et uvitende publikum å skjønne hvor langt de propedofile sympatisører vil gå for å lure publikumet, og dermed skape et miljø mer mottakelig for kriminell aktivitet som involverer mindreårige.”

Den norske psykologen Kirsten Holtmon Resaland, sier i et intervju med avisen Aftenposten at det er alltid en stor risiko for et barn å bli skadet hvis det blir blandet inn i voksen seksualitet, både på kort og lang sikt. Dette gjelder også i tilfeller uten vold.

Hun mener denne informasjonen er viktig å formidle til pedofile, som ofte i misbruks situasjoner tror at hvis de er forsiktige nok, vil ikke barnet ta skade av det.

Human-Etisk Forbund fremmer den motsatte ideen.

Tjomlids samlede verker om tema, delt ut til publikum av Nettavisen og Human-Etisk Forbund:

Kilder for denne artikkelen er:

Kirsten Holtmon Resaland master avhandling, “Human eller monster?

Wikipedia, Forhold mellom barnepornografi og seksuelle overgrep mot barn

Wikipedia, seksuelle overgrep mot barn

 


Gunnar Tjomlid forsøker å forsvare seg mot kritikken:
En historie om sitatfusk og løgner - del 1
En historie om sitatfusk og løgner - del 2


Trude Helen Hole har noen interessante kommentarer til Tjomlids Retorikk:
Gunnar Tjomslid bagatelliserer voldtekt av barn
Om sitatbruk, ytringsfrihet og overgep mot barn
Fanatiske skeptikerne med tanker i tvangstrøyer


Dag Fallet svarer på Gunnar Tjomlid sine påstander om bla. sitatfusk:
Ytringsfrihet og handlingsfrihet


Denne artikkelen ble første gang publisert den 9. august 2013 på nettstedet Garden of Serendipity.

Republisert her med tillatelse fra Dag Fallet.

Personer som er avbildet i fotografier benyttet i denne artikkelen har ingen kopling til innholdet i artikkelen, og fotografiene er kun benyttet i illustrasjonsøymed.

Foto:
#1: en.clipdealer.com
#2: en.clipdealer.com
#3: en.clipdealer.com
#4: en.clipdealer.com
#5: en.clipdealer.com

blog comments powered by Disqus
Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Les mer OK