Design & Developed By opensourcetechnologies.com

GMO videoer

Fra DDT til Roundup - Rachel Carson, we need you again

Det er noe alvorlig galt når firmaer som produserer noen av verdens mest giftige kjemikalier, hevder at de samme kjemikaliene skal bidra til å redde verdens matproduksjon. Her en kort dokumentarfilm som ser nærmere på dette paradokset, samt hvordan vi mennesker stadig vekk lar oss lure til å tro på forestillingen om at giftige produkter er bra for oss.

Se video

Hvem skal eie frøet - to bønder diskuterer GMO

To bønder i samtale om noen av utfordringene med GMO og genteknologi. Bonden Amund Spangen fra Løten i Hedmark får høre erfaringene til den amerikanske bonden David Runyon fra Indiana i USA - og hva GMO- og sprøytemiddel-produsenten Monsanto har bidratt med av problemer. Flott at bønder tar problemene med GMO og genteknologien på alvor, og at de tør stå frem med sine synspunkter.

Se video

Genetic Roulette - The Gamble of Our Lives

Jeffrey Smith har endelig laget en dokumentar om GMO.

Se video

Dødlige frø - Avslører løgnene om GMO

Hva er sannheten GMO. Industrien og flere regulative myndigheter hevder at feks. genmodifiserte planter ikke utgjør en større fare for helse og miljø enn konvensjonelle planter. Hvordan kan det ha seg at det er så stor forskjell mellom hva uavhengige forskere finner og hva GMO-industri, regulative myndigheter (Vitenskapskomiteen for Mattrygghet og Mattilsynet) finner. Mange uavhengige forskere kan vise til seriøse studier som viser at laboratorie-dyr blir alvorlig sjuke av å spise ulike typer GMO. Allikevel står våre myndigheter, representert ved Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, Mattilsynet og flere forskere frem og hevder at det ikke er noen fare. Denne avslørende dokumentaren viser at industrien og våre regulative myndigheter har skylapper store som låvedører, og de bedriver en form for bisarr vitenskapsfornektelse. Hva skal veie tyngst: Studier utført av en industri som tjener penger på disse GMOene, eller studier fra uavhengige forskere som viser til alvorlig fare for helse og miljø?

Se video

Percy Schmeiser - David mot Monsanto

Når patenterte gener fra GMO-avlinger spres til konvensjonelle og økologiske avlinger i USA og Canada, så er det bøndene som uforskyldt får disse patenterte genene inn i sine avlinger som oftest ender opp som syndebukken. Når GMO-industrien oppdager at deres gener har spredd seg til en ikke-GMO-avling er de ikke sene med å sende krav til bonden at han må betale for å ha benyttet deres 'teknologi'. Dersom bonden nekter, ender det som oftest med søksmål og lange og kostbare runder i retten. De fleste gir etter for et enormt psykisk og økonomsk press. Percy Schemiser nektet å gi opp kampen mot urettferdigheten.

Se video

Dr. Huber Explains Science Behind New Organism and Threat from Roundup herbicide, GMOs to Disease and Infertility

Dr. Don Huber, professor emeritus i plante patologi, Purdue University, oppdager nytt patogen og sykdommer på avlinger, dårligere forplantningsevne hos husdyr og alvorlige problemer med amerikansk mat og landbruk.

Se video

Risikovurderinger av GMO basert på dårlig forskning - Du en laboratorierotte

Dette foredraget av professor Gilles-Eric Seralini (CRIIGEN) avslører viktige fakta om risikovurderinger av genmodifiserte (GMO) planter benyttet i jordbruket for å produsere mat og fôr (produsert av den største aktøren i GMO-industrien). Kort fortalt baseres risikovurderingene av GMO på dårlig forskning. I følge professor Seralini: For at statistiske data fra fôrings-studier skal være interessante sier de (GMO-produsenten) at de trenger likhet mellom kjønn... de sier de trenger å se en proposjonal effekt. De sier også at de har tolket data fra fôrings-studier på denne måten de siste 50 år (GMO, kjemikalier, plantevernmidler og legemidler).

I følge professor Seralini er det ikke mulig å forvente proposjonale statistiske data mellom kjønn fordi det allerede er forskjeller mellom data for hankjønn og hunkjønn før fôringsstudiene starter. En annen viktig ting å merke seg er at ingen fôringsstudier varer lenger enn 3 måneder. Det er ikke lenge nok til å finne kroniske effekter eller problemer med reproduksjon.

Se video

Bitter Seeds

Denne dokumentarfilmen viser hvordan introduksjonen av patenterte frø i India ødelegger matvareproduksjon og levebrødet til bønder. Store selskaper kjøper opp frøselskapene og fronter deretter bruken av GMO frø. I mange områder i India er det nå ikke lenger mulig å få tak i konvensjonelle frø. Bøndene blir tvunget til å kjøpe GMO frø. Frø som koster mer og som krever flere innsatsfaktorer enn de frøene de benyttet før. Bonden må nå låne penger for å kjøpe dyre frø, kunstgjødsel og sprøytemidler. Hvis avlingen feiler, noe som ofte skjer, kan bonden lett havne i den situasjon at utlåner tar beslag i landområdene hans.

Se video

Seeds of Freedom

Denne dokumentaren handler om hvordan multinasjonale firmaer stadig får mer og mer kontroll over frø som benyttes i matvareproduksjonen, og hva slags negative konsekvenser dette får for matvareproduksjon, matvaresikkerhet og sosiale strukturer. Og hvordan dette nå bidrar sterkt til at det biologiske mangfoldet ødelegges.

Se video

WikiLeaks avslører hvordan USA ønsker å straffe Europa i relasjon til GMO

Hvorfor er det slik at EU nå begynner å tillate GMO-avlinger og har tillatt hele 38 GMO-planter til menneskelig konsum? Denne videoen beskriver ganske godt hva slags skittent spill som amerikanske og europeiske diplomater og politikere driver med i det skjulte.

Se video

The Future Of Food

Er genmodifiserte matplanter virkelig veien å gå for å bedre matvaresikkerheten på denne kloden? Er bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel veien å gå for landbruket? Vandana Shiva tar opp noen svært grunnleggende og viktige spørsmål i dette intervjuet.

Se video

Genmodifisert mat - IKKE nødvendig for å sikre verdens matforsyning

Dette er en presentasjon av GMO situasjonen i India, og i verden. Debattmøtet ble arrangert av Bioteknologinemda 22. november 2010. Kort fortalt: I relasjon til GMO-avlinger har GMO-industrien totalt feilet. Løsningen er bærekraftig jordbruk uten bruk av kjemikalier og GMOer. Se dette foredraget av Devinder Sharma (journalist, researcher og politisk analytiker).

Se video

Environmental effects of insect resistant GMO plants

En av egenskapene ved GMOer som GMO-industrien hevder skal bidra til feks. mindre bruk av sprøytemidler, viser seg nå å gjøre nettopp det stikk motsatte. Ved hjelp av gener fra jordbakterien Bacillus Thurengiensis har GMO-industrien produsert GMO mais som produserer gift i alle delene i planten. Denne giften er ment å skulle drepe insekter som skader mais-avlingene. Ikke bare viser det seg at denne giften også er giftig for svært mange andre typer insekter enn de såkalte skadeinsektene, men 'skadeinsektene' utvikler i løpet av få år resistens mot giften. Dette medfører at bøndene som dyrker denne maisen igjen har tatt i bruk svært giftige kjemikalier. Resultatet er at vi får enda mer gift i miljø, vann, luft og mat.

Se video

GMO spread to organic crops and affects social structures

Her forklarer Rosa Binimelis GMO situasjonen i Spania. Patenterte gener fra GMO-avlinger spres ukontrollert til konvensjonelle og økologiske avlinger. Hva betyr dette for de bøndene som blir berørt? Her kommer realitetene ved bruk av GMO-avlinger opp i dagen. 

Se video

Hvordan påvirker genetisk modifiserte avlinger (GMO) maten vår?

Your Call, en USA basert radio kanal diskuterer her hvordan genmodifiserte avlinger påvirker livene til amerikanske borgere, som har fått tredd GMO-avlinger og GMO-mat ned over hodene. Maten, vannet og miljøet er nå i ferd med å forurenses av gener fra GMO-industrien som ingen har kontroll på. Videre medfører bruken av GMO-avlinger at mer sprøytemidler pøses ut i miljø og vann.

Hør diskusjonen

The Conversation with Deepak Chopra - Matsikkerhet - GMO

Deepak Chopra engasjerer seg i debatten om genmodifiserte organismer har noe å bidra med i relasjon til matsikkerhet og matproduksjon. I norge er GMO ikke forbudt, men de må godkjennes en og en. Hva er poenget med å bruke ressurser på å risikovurdere GMO-planter for eventuell bruk i mat og fôr, eller i jordbruksavlinger når dagens GMOer kun tilfører mat, vann og jord mer gift, direkte eller indirekte? Og hva er poenget med å tillate en teknologi som ingen har kontroll på. Hverken GMO-industrien, GMO-bonden eller forskerne som ønsker mer bruk av GMO kan forhindre at de patenterte genene fra GMO-avlinger spres til konvensjonelle og økologiske avlinger.

Se video

The Poison Of The Pampas

Hvorfor er det slik at regulative myndigheter i Europa og Norge fortsatt tillater bruk av Roundup og andre Glyfosat-baserte ugressmidler? Se denne videoen som dokumenterer flere uheldige sider ved bruk av giftige ugressmidler i jordbruket.

Se video

Scientists under Attack - Genetic Engineering in the magnetic Field of Money - Trailer

Scientists under Attack - Genetic Engineering in the magnetic Field of Money - Trailer
Denne filmen kan bestilles hos: http://www.denkmal-film.com/
Mer informasjon om denne filmen her: http://www.scientistsunderattack.com/

Se video

Silent Forest

Hvorfor har politikere i flere land tillatt bønder og GMO-forskere å sette ut levende GMO i naturen? Hverken GMO-industrien, GMO-bonden eller GMO-forskeren kan forhindre at patenterte gener spres til mikroorganismer i jorda, til planter av samme art og til nært beslektede planter. Noen av GMO-plantene er genmodifisert slik at de selv produserer gift som skal drepe insekter og 'skadedyr'. Uavhengig forskning viser at svært mange andre insekter og dyr enn de denne giften var tiltenkt får sine liv ødelagt. Se denne videoen som belyser noen svært alvorlige problemer med GMO.

Se video

Work Against Tree Monocultures

GMO-industrien planter i dag ut genmodifiserte trær i flere land. Dette skjer til tross for at både myndigheter og GMO-industrien vet at det er stor fare for spredning av de patenterte genene til beslektede og/eller samme type ikke-genmodifiserte trær.

Se video

The World According To Monsanto

The World According To Monsanto, av Marie Monique-Robin, er en svært informativ dokumentar om hvordan en av gigantene innen produksjon av giftige kjemikalier til jordbruket, i flere tiår har tilbakeholdt svært viktig informasjon om deres produkter. Som en direkte konsekvens av denne skruppelløse bedriftspolitikken har miljø og helse blitt påført store skader. Nå er Monsanto verdens ledende innen produksjon av genmodifiserte organismer (GMOer). Mye kan tyde på at historien gjentar seg. Denne gang er det kanskje ikke mulig å rydde opp. For nå handler det om levende organismer som kan reprodusere seg og genforurensing som har potensiale til å stille alle tidligere produkter fullstendig i skyggen.

Se video

Great American Food Experiment

Great American Food Experiment. I dette intervjuet med Jeffrey Smith, får vi et innblikk i hvordan amerikanske politikere bevisst valgte å legge til rette for at GMO-industrien kunne få sine genmodifiserte produkter ut på markedet uten noen som helst testing. Resultatet er at hele den amerikanske befolkningen fungere som laboratorierotter for GMO-industrien. Dette til tross for at det er svært mye som tyder på at flere av GMO-plantene aldri burde vært tillatt brukt i mat og/eller fôr, eller i jordbruksavlinger.

Se video

Biene er i ferd med å forsvinne

Birøktere i mange land har nå problemer med at biene forvinner fra bikubene. Flere forskere mener nå at en gruppe kjemikalier som benyttes i landbruket er en av hoved-synderne. Neonicotinoid'er har vist seg å være svært giftige for bier. Dissse kjemikaliene selges under mange navn. Et slikt produkt heter Clothianidin og produseres av Bayer CropScience.

Tyskland har blitt tvunget til å forby dette svært giftige stoffet etter at svært mange bier har dødd. Enkelte birøktere har mistet alle sine bier, andre har registrert at så mye som 50-60% av biene har dødd eller blitt borte. Tester på døde bier viste at 99% inneholdt det giftige stoffet clothianidin.
Her er et par interessante artikler: Germany bans chemicals linked to honeybees devastation og Beekeepers kalls for an immediate ban on CCD-linked pesticides.

Se video

Just Say No to GMO - Musikk video

Hør og se denne musikk videoen om GMO. I løpet av noen minutter får du et unikt innblikk i noen av problemene som oppstår i kjølevannet av GMO-industrien. Dette handler også om hvordan regulatoriske myndigheter i USA gav fullstendig blaffen i helse og miljø, når disse på 90-tallet la alt til rette for at GMO-industrien skulle få ut produktene sine uten langsiktig og uavhengig testing.

Se video

Codex Alimentarius

Viktig å vite om Codex Alimentarius.

Codex Alimentarius er FN's, WHO's (Verdens helseorganisasjon) og FAO's (Mat og jordbruksorganisasjon) redskap for å sikre at industrien blir mer beskyttet og at du, konsumenten, får mat med mer gift og mindre næringsinnhold. Codex har alt å gjøre med internasjonal handel og ingenting å gjøre med matsikkerhet.

Se video

Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Les mer OK