Den grundigste toksikologiske studien på GMO og ugressmiddelet Roundup viser store forekomster av kreft, samt skade på lever og nyre. Resultatene av studien som ble publisert 19. september 2012 sendte sjokkbølger gjennom GMO-industrien og vitenskapsmiljøer verden over. Professor Gilles-Eric Seralini og hans forskerteam har fôret rotter med GMO mais NK603 (sprøytet og usprøytet) samt Roundup i drikkevannet. I alle tilfellene er det meget sterke indikasjoner på at GMO og Roundup er skadelig for helsa.

Til tross for at Direktoratet for Naturforvaltning, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet og Mattilsynet ikke finner noen betenkeligheter med å anbefale den norske regjeringen å godkjenne denne genmodifiserte maisen, og til tross for at ugressmiddelet Roundup brukes flittig av norske bønder og til og med selges over disk til mannen i gata, finner hverken TV2, NRK eller landets riksaviser denne forskningen såpass interessant at de velger å informere borgerne i dette landet.

Dette er også en av de 19 GMOene som Mattilsynet år etter år godkjenner (midlertidig) til bruk i norsk fiskefôr.

Merk også at i EU er GMO-maisen NK603 tillatt i mat til mennesker og fôr til dyr, uten restriksjoner. Det vil si at et stort antall mennesker i EU-land daglig gafler i seg genmodifisert mais som altså kan resultere i kreft, samt problemer med nyre og lever.
Listen over godkjente genmodifiserte planter som er godkjent i mat og fôr i EU bare vokser og vokser. Listen kan du få tilgang til her: EU Reguster of authorised GMOs (bare klikk direkte på søke-knappen etter at siden er lastet uten å taste inn noe i søkefeltene).

Her er deler av en dokumentarfilm fra denne forskningen.

GMO - Global Alert

 
Mer informasjon om denne studien finner du her

Seralini validated by new EFSA guidelines on long-term GMO experiments

Critics answered

Setting the record straight on the Seralini GM maize study - Why the SA government must urgently intervene

Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize

Longest and most detailed toxicological study of GMO and Roundup - In Vivo

GMO Global Alert

Cancer of Corruption, Seeds of Destruction: The Monsanto GMO Whitewash

How a GMO, a pesticide, and a system can be toxic - Seralini

Cancer specialist supports Seralini, condemns his critics

 

Se også denne viktige dokumentarfilmen direkte i nettleseren

Genetic Roulette - The Gamble of Our Lives

Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.