Design & Developed By opensourcetechnologies.com

GMO nyheter

Genetisk forurensing

Publisert 06.01.2011
Skrevet av Tore B. Krudtaa

Norge har lang erfaring med genetisk forurensing. Vår oppdrettsindustri er årsaken til at hundretusener (hvis ikke millioner) av oppdrettslaks har rømt. Denne oppdrettslaksen svømmer deretter opp våre elver og blander sin melke og egg med villaksen. I februar 2010 viste Kurt W. Oddekalv, leder av Norges Miljøvernforbund, en annen mørk side av oppdrettsindustrien. Nemlig papegøyetorsken. Disse oppdrettstorskene fikk kallenavnet sitt etter at tusenvis av rømt oppdrettstorsk hadde blitt fanget  i trondheimsfjorden. Mange av disse oppdrettstorskene hadde alvorlige missdannelser. Navnet frankenstein-fisk ville kanskje passet bedre. Disse forkrøplede oppdrettsfiskene er fullt i stand til å forplante seg med villtorsken og vil med stor sansynlighet være med på å ødelegge de lokale torskestammene.

I disse dager begynner fler og fler land å ta i bruk GM-avlinger (genmodifiserte avlinger). Til tross for flere publiserte studier, utført av uavhengige forskere, som viser potensiell helserisiko ved konsum av visse typer GMOer (genmodifiserte organismer), samt det faktum at sameksistens mellom GM-avlinger og konvensjonelle avlinger er umulig, fortsetter GMO-industrien, uansvarlige forskere og endel politikere å publisere informasjon om de påståtte fordelene ved bruk av genmodifiserte avlinger.

I alle land som har tatt i bruk GMO i jordbruket er det i ferd med å skje en økologisk katastrofe. De patenterte genene fra GMO-industrien sprer seg nå til konvensjonelle avlinger. Hverken GMO-industrien eller GMO-bonden vet hvordan man skal forhindre at denne spredningen skal stoppes.

Hvorfor skjer dette?

Først og fremst fordi noen multinasjonale firmaer ønsker å tjene raske penger.

For det andre, fordi uansvarlige forskere i snart 20 år har publisert svært mange løgner om hva GMO er og hva slags innvirkning GMOene vil ha på det biologiske mangfoldet. Flere forskere har gjentatte ganger repetert at GMO planter ikke er vestenlig forskjellig fra de konvensjonelle plantene. Mattilsynet i USA (U.S. Food and Drug Administration) har til og med klart å klassifisere GMO som GRAS (Generally Recognized As Safe). Pga. denne klassifiseringen trenger ikke U.S. FDA å risikovurdere GMOer før de tillates brukt i mat, fôr eller i jordbruket. Denne klassifiseringen var intet annet enn en politisk avgjørelse (les mer om dette her).

For det tredje, fordi våre politikere tror på GMO-industrien, oppdrettsindustrien og forskere som er betalt av disse.

Hvem skal rydde opp i den genetiske forsøpplingen?

GMO-relatert:
Ingen, fordi vi her snakker om levende organismer er det umulig å rydde opp i forurensingen.

Fiske-relatert:
Fiskeri- og kystdepartementet.
Mye skade har allerede skjedd og i mange elver er villaksen nærmest utryddet. Den eneste måten å forhindre ytterligere forurensing og ødeleggelse av villaks- og vill-torske-stammen, er å kreve at oppdrettsindustrien benytter lukkede oppdrettsanleg med null utslipp av avfall, kjemikalier og oppdrettsfisk.

Hvem er skyld i denne forurensingen?

GMO-relatert:
GMO-industrien! De visste at dette kom til å skje. De burde rydde opp i forsøpplingen.
Oooops.... de kan ikke rydde opp i dette.

Fiske-relatert:
Fiskeri- og kystdepartementet.
Miljøverndepartementet som i svært mange år har sittet på sidelinjen uten å ta nødvendige grep.

 

Illustrasjoner:
Fargede pollen: Dartmouth Electron Microscope Facility | Fargelegging: William Crochot

blog comments powered by Disqus
Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Les mer OK