Design & Developed By opensourcetechnologies.com

GMO nyheter

Tilbakeblikk - Profitt eller matsikkerhet?

Habilitet betyr tydeligvis intet i forvaltning av fiskeoppdrett eller i forbindelse med risikovurderinger av GMOer. Det er svært uheldig for folkehelsa og for miljøet, og har resultert i at hele den norske befolkningen fungerer som laboratorierotter for norsk og utenlandsk industri. Hva slags type sikkerhet er det egentlig Mattilsynet og VKM jobber for? Er det sikkerhet relatert til mat og miljø, eller er det økonomisk sikkerhet for multinasjonale selskaper og AS Norge?

Les mer:

Séralini-saken - et angrep på den frie forskningen

Det følgende er en oversettelse av kapittel 3.2 i rapporten GMO – Myths and Truths, som ble publisert av Earth Open Source våren 2014. Rapporten gis ut i bokform våren 2015, på Paradigmeskifte forlag, under tittelen GMO – Myter og Fakta.
Forfattere: John Fagan, PhD; Michael Antoniou, PhD; Claire Robinson, MPhil.
Oversetter: Trond Skaftnesmo

Kapitlet omhandler angrepet rettet mot professor Gilles-Eric Séralini og hans forskningsgruppe ved Universitetet i Caen, Frankrike. Dette angrepet kom etter at de i 2012 publiserte en artikkel, som presenterte resultat av et fôringsforsøk, der de hadde testet Monsantos GM-mais NK603 i en langtidsstudie på rotter.

Les mer:

Tilbakeblikk - Rot truer matsikkerhet

For en kort tid tilbake kunne vi lese i Aftenposten at Erik Solheim hadde jobbet for å få opprettet et FN panel som skulle ivareta biologisk mangfold. Genteknologilovens §1 understreker viktigheten av at GMO (Genetisk Modifisert Organisme) fremstilles i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger. Naturmangfoldloven understreker viktigheten ved å ivareta det biologiske mangfoldet.

Les mer:

Reguleringsfarsen rundt GMO

Den 24. mai aksjonerte mange mot GMO og gift-industriens ødeleggelse av livsgrunnlaget vårt. Samme dag publiserte Nationen en artikkel hvor John Færseth på sedvanlig vis stemplet GMO-kritikerne med påstander som: manglende legitimitet, pseudovitenskap, konspirasjonsteorier og høyreekstremisme. Færseth forsøkte også å knytte Tore B. Krudtaa til antisemittisme, noe som endte med en publisert beklagelse fra Nationen.

Les mer:

Ny studie viser at GMO og Roundup kan resultere i kreft - nyre og lever problemer

Den grundigste toksikologiske studien på GMO og ugressmiddelet Roundup viser store forekomster av kreft, samt skade på lever og nyre. Resultatene av studien som ble publisert 19. september 2012 sendte sjokkbølger gjennom GMO-industrien og vitenskapsmiljøer verden over. Professor Gilles-Eric Seralini og hans forskerteam har fôret rotter med GMO mais NK603 (sprøytet og usprøytet) samt Roundup i drikkevannet. I alle tilfellene er det meget sterke indikasjoner på at GMO og Roundup er skadelig for helsa.

Les mer:

Den norske GMO skandalen

Visste du at Mattilsynet hvert år bryter norsk regelverk vedrørende Genmodifiserte organismer. Dette er fordi Mattilsynet hvert år gir 4 fiskefôr-produsenter dispensasjon fra gjeldende GMO-regelverk, slik at disse kan importere og benytte GMO-fôr. Mattilsynet begrunner dette med at dersom GMO-fôr ble importert før nytt regelverk trådte i kraft i 2005, så kunne man søke om fritak fra nytt regelverk for disse GMOene. Når jeg spør Mattilsynet hvilke GMOer som var importert før nytt regelverk trådte i kraft i 2005, er svaret: Ingen. De fortsetter med å informere om at det var detektert litt utilsiktet GMO i noe av det konvensjonelle fôret som hadde blitt importert (i inntill 1-2 prosent). Når jeg spør hvordan de kan gi denne årlige dispensasjonen, når de selv sier at intet GMO-fôr er importert, er svaret: "Juridisk sett har vi rett". Spørsmålet som nå stiller seg er hvorfor Mattilsynet går til så dramatiske skritt som å bryte gjeldende regelverk for å tilfredstille krav fra oppdrettsindustrien? Her er brevet hvor Mattilsynet forklarer hvordan de kan gi en slik dispensasjon: DISPENSASJON OM FORSKRIFT FOR FÔRVARER

Les mer:

GMO aubergine bekreftet å være giftig

Du lurer kanskje på hvilken sammenheng det er mellom denne indiske kvinnen og en genetisk modifisert aubergine (Bt Brinjal), som var blitt utviklet med det formål å bli benyttet som mat for indiske borgere.

Les mer:

GMO-soya knyttet til alvorlige helseskader hos gris - Dansk bonde avslører

Excerpts: "For whatever reason, dead and deformed piglets are a problem in all pig farming situations where GM soy is used in the diet. Mr Pedersen is convinced that this is connected to the residues of glyphosate that are allowed in feed within the EU

Les mer:

GMO Bt bomull knyttes til død blandt husdyr i India?

Sagari R. Ramdas, en veterinær som også har en mastergrad i Animal breeding and Genetics (fra et universitet i California), har skrevet et svært bekymringsfullt brev til "Ministry of Environment and Forests" i New Delhi. Et brev som viser til sterke indikasjoner på at Bt bomull kan knyttes til dødsfall og sykdommer blandt dyr i India. Studier og feltobservasjoner i Andhra Pradesh og andre stater i India viser at sauer, geiter, kyr og bøffler kan bli syke, og til og med dø, etter kontinuerlig og kumulativ eksponering ovenfor Bt bomull (blader, baller, frø, frø-kake). Liknende observasjoner er nå gjort i flere år. De første observasjonene ble gjort 2004-2005, omtrent 2 år etter at Bt bomull ble kommersielt lansert i India.

Les mer og se video

Bt proteiner benyttet i GMO planter giftig for menneskeceller

Forskere har nå vist at Bt proteiner kan være giftig for menneskeceller. Slike Bt proteiner benyttes i dag i flere ulike genmodifiserte planter som i mange land spises av mennesker og dyr. GMO industrien har i mange år hevdet at disse giftene ikke skulle ha noen negativ effekt på mennesker og dyr.

Genetically engineered maize: New indication of health risks

Test Biotech & CRIIGEN, 17 February 2012

Les mer:

Monsanto's ugressmiddel Roundup knyttes til missdannelser ved fødsler i Argentinas jordbruksområder?

Siste viktige oppdateringer om Roundup kan du finne her:

Ny studie viser at GMO og Roundup kan resultere i kreft - nyre og lever problemer

GM Soy linked to health damage in pigs - a Danish Dossier

Dr. Huber on how Glyphosate and GMO destroy soil quality - affecting health of plants, animals and humans

ROUNDUP AND BIRTH DEFECTS - Are the public being kept in the dark?

Roundup Diluted by 450-Fold is Still Toxic to DNA

Now glyphosate found in people's urine

I følge Marie-Monique Robin, forfatteren av boken "The World According To Monsanto", har det i reklame fra Monsanto blitt publisert følgende påstand: "Glyfosat er mindre giftig for rotter enn bordsalt etter akutt oralt inntak" (fler eksempler på Monsanto's reklamepraksis kan man finne her og her: Attorney General of the State of New York. Consumer Frauds and Protection Bureau). Noen mennesker som lever nærme genetisk modifiserte avlinger i Argentina er sannsynligvis ikke enig i Monsanto's påstander. En ny vitenskapelig studie indikerer at Roundup, en av verdens mest brukte ugressmiddler, kan forårsake alvorlig skade på embryoer.

Les mer og se video

Hvorfor genetisk modifiserte organismer (GMO) burde vært forbudt

Når GMOer (genetisk modifiserte organismer) ment for bruk i jordbruket ble tillatt brukt i USA, var dette basert på politiske beslutninger og innflytelse, og ikke basert på vitenskapelige studier. Nå, nesten 20 år etter at de første GMOene ble tatt i bruk i jordbruket, og etter at GMO er tatt i bruk i mange land og i forskjellige planter, burde vi ha mye data som støtter de som begynte å advare mot bruk av GMOer utenfor lukkede laboratorier.

Les mer og se video

Hvordan ble GMO godkjent hos mattilsynet i USA - Løgner

Hvordan ble GMO (genetisk modifiserte organismer) godkjent hos mattilsynet i USA (U.S. Food and Drug Administration)?

Les den interessante historien om de løgnene som resulterte i klassifisering av GMO som GRAS (Generally Recognized As Safe) og bruk av GMO utenfor lukkede laboratorier.

Les mer:

Roundup og andre plantevernmidler detektert i alarmerende høye nivåer i dansk grunnvann

Den danske avisen Jyllands-posten, kunne 24. januar 2011 rapportere at alarmerende nivåer av Roundup og andre plantevernmidler hadde blitt detektert i det danske grunnvannet. Produsenten av ugressmiddelet Roundup har tidligere hevdet (ifølge artikkelen i Jyllands-posten) at denne giften ikke ville nå grunnvannet. Dette har nå skjedd. Her er en uttalelse fra Carl-Emil Larsen, direktøren i foreningen for Dansk Vann og Spillvann (DANVA): "Vi kan ikke fortsette med å levere rent og urenset drikkevann, hvis vi ikke gjør noe med forbruket av plantevernmidler".

Les mer:

GMO Mat og bortfallet av føre-var prinsippet

For ikke så lenge siden fant jeg et interessant dokument på websidene til Alliance for Bio-Integrity. Dokumentet starter med disse ordene (oversatt fra engelsk): "Lovene som skal sørge for matsikkerheten i USA og Europa skal ta hensyn til føre-var prinsippet. Men når det gjelder genmodifiserte matvarer har tjenestemenn på begge sider av Atlanterhavet systematisk valgt å overse dette prinsippet eller å sverte det".

Les mer:

Matsikkerhet og biologisk mangfold i fare

Monsanto og de andre GMO-produsentene, samt mange forskere og politikere, har i mange år forsøkt å overbevise oss om at bruken av GMO i jordbruket vil løse verdens påståtte matvarekrise, og at de er i stand til å utvikle nye egenskaper for ulike typer avlinger som skal være til det beste for verdens befolkning.

Hva disse GMO-produsentene ikke forteller deg, er at GM-avlinger ikke kan sameksistere med konvensjonelle avlinger.

Les mer:

Genetisk forurensing

Norge har lang erfaring med genetisk forurensing. Vår oppdrettsindustri er årsaken til at hundretusener (hvis ikke millioner) av oppdrettslaks har rømt. Denne oppdrettslaksen svømmer deretter opp våre elver og blander sin melke og egg med villaksen. I februar 2010 viste Kurt W. Oddekalv, leder av Norges Miljøvernforbund, en annen mørk side av oppdrettsindustrien. Nemlig papegøyetorsken. Disse oppdrettstorskene fikk kallenavnet sitt etter at tusenvis av rømt oppdrettstorsk hadde blitt fanget  i trondheimsfjorden. Mange av disse oppdrettstorskene hadde alvorlige missdannelser. Navnet frankenstein-fisk ville kanskje passet bedre. Disse forkrøplede oppdrettsfiskene er fullt i stand til å forplante seg med villtorsken og vil med stor sansynlighet være med på å ødelegge de lokale torskestammene.

Les mer:

GM-trær - en stor trussel mot biologisk mangfold

GM-trær (genetisk modifiserte trær) settes nå ut i miljøet av GMO-industrien. De hevder at disse trærne har visse fordeler sammenlignet med konvensjonelle trær. Hva GMO-industrien ikke snakker høyt om er at dette er nok en monokultur som utgjør en alvorlig trussel ovenfor det biologiske mangfoldet.

Noen GM-trær produserer gift, i alle deler av treet, i hele sin levetid. Andre er avhengig av intensiv sprøyting med giftige kjemikalier. Ingen av disse variantene vil være bra for det biologiske mangfoldet.

Les mer:

Hvis GMO er genetisk forurensing så er TERMINATOR frø slutten på livet

Noen av dere lesere vet muligens at bruken av GMO i jordbruket resulterer i genetisk forsøppling. Sameksistens mellom GM-avlinger og konvensjonelle avlinger er umulig fordi GM-avlinger over tid vil krysspollinere med konvensjonelle avlinger.

Har GMO-produsentene klart å utvikle frø som ødelegger det biologiske mangfoldet enda mer? Si hei til TERMINATOR frø.

Les mer:

Helsefarene ved GMO mat

Institute for Responsible Technology har publisert en rapport som beskriver flere ulike årsaker til at GM mat kan utgjøre en helserisiko. Enten du er for eller imot bruk av GMO, anbefaler vi at du leser denne rapporten. Her viser vi vi deg overskriftene og en lenke til hele rapporten.
FDA's (USAs svar på Mattilsynet) "ikke-regulering" av GM mat
FDA skjuler helserisiko
GMOers iboende egenskaper gjør dem utrygge
GMO diett viser toksiske reaksjoner i fordøyelseskanalen
GMO diett forårsaker leverskader
Dyr fôret med GMO resulterte i flere dødsfall og skader på indre organer
Dårligere reproduksjonsevne og fosterdød
Bønder rapporterer om sterilitet og dødsfall blandt husdyr
GMO-avlinger utløser immunreaksjoner og kan forårsake allergi
Bt-gift, som produseres i GM-mais og GM-bomull kan forårsake allergi

Les mer:

Tyskland forbyr dyrking av GM-mais

Image by Zanastardust (www.flickr.com)

Tyskland har innført forbud av en GM-mais fra Monsanto. Årsaken til dette er at de mener at GM-maisen MON 810 utgjør en fare for miljøet.

Les mer:

Helsefarene ved genmodifisert mat - GMO mat

Helsefarene ved genmodifisert mat og hvordan informasjon om disse farene ble førsøkt hold skjult.

Partisk BBC dokumentar - Kan GMO mat redde verden

I november 2010 viste NRK2 dokumentaren "Can GM food save the world", to ganger. Jeg så også denne dokumentaren noen måneder tidligere her: Can GM food save the world.

De som ser denne dokumentaren og som ikke har kjennskap til hva GMO (genetisk modifisert organisme) er, kan muligens tro på alle de positive påstandene som fremlegges av Jimmy Doherty. Men mennesker som har tatt seg tid til å lese upartisk faktainformasjon om GMO, vil ganske raskt forstå at mange av påstandene som publiserers i denne dokumentaren ikke har støtte i uavhengig forskning.

Les mer:

Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Les mer OK